2013/05/22

dhahar enjing kalih sekul krawu

krawu rice

Enjing puniki, kula tumbas sekul krawu dhateng ibu-ibu wonten ing bemo. Gangsal ewu rupiyah satunggal porsinipun.

Sekulipun boten eco, nanging kula bingah, amarga kula tumbasipun ngagem basa krama inggil. :D?da/[ani=JklihsekulK`wu.

?[ani=Jpuniki,kultumBsSekulK`wuski=aibuaibu[wontenHi=[b[mo.g=s[lHwurupiyhstu=g[lP/osinipun\.

?sekulipu[nBote[nH[co,nzi=kulbizham/gkultumBsipunZgemBsk]mai=gil\. :D

No comments:

Post a Comment