2013/05/22

tutukipun piyambak

red lips

Kula boten sumerep, Gusti Pangeran badhe damel punapa kalih gesang kula, saben dinten penggalih kula boten bingah amargi wonten tiyang-tiyang ingkang boten remen kalih kula. Nanging manawi dipun tangleti, larenipun sanjang boten wonten punapa-punapa.

Nggih boten punapa-punapa, sae punapa awon, kula lampahi kemawon... Leres punapa boten ngendikanipun lare punika, tutukipun piyambak.


?tutukipunPiymBk\.

?kul[botenSumerep\,&usti%[zrnB[dfmelPunpklihges=kul,sbenDinTenP_glihkul[botenBizham/gi[wonTenTiy=tiy=ai=k=[botenRemenKlihkul.nzi=mnwidipunT=leti,l[rnipunsnJ=[bote[nWonTenPunppunp.

?ai=gih[botenPunppunp,s[apunpa[won\,kullmPai[km[won\ ... leresPunp[botenZenDiknipunL[rpunik,tutukipunPiymbk\.their own mouth

I don't know what God's planning to do with my life. Everyday I feel unhappy because there are people who dislike me. When I ask them what's the matter, they said nothing's wrong.

It's OK, good or bad I will press on. Whether what they said was correct or not, those are their own mouths.

No comments:

Post a Comment