2013/06/06

rantau 1 muara

rantau 1 muara

Teng buku terakhir saking trilogi Negeri 5 Menara niki, Alif kepanggih tiyang estri ingkang benjing-benjing dados garwanipun.

Tiyang estri niku nyambut dados wartawan, saged kathah basa, daya ingatipun sae sanget. Tiyang niku kagungan gegayuhan badhe sekolah teng luar negri. Kula ingkang maos buku nika nggih ketularan, kula dados gadhah gegayuhan badhe nglanjutaken sekolah. Boten kedah teng luar negri, nanging teng jenjang ingkang langkung inggil. Utawi boten langkung inggil nanging teng disiplin ilmu ingkang benten kula nggih purun.

Bok manawi kula saged gadhah artanipun nggih! Sababipun yuswa kula sampun kathah, raos kula boten gampil nyuwun beasiswa kados Alif punika.


?rnTwu;1;muwr.

?t_bukuter@i/ski=t]i[loginegeri;5;menrniki,alip+Kep=gihtiy=[asT`iai=k=[bnJi=[bnJi=d[dosG/wnipun\.

?tiy=[asT`inikuvmB|tD[dosW/twn\,sgedKKthbs,dyaiztiounS[aszt\.tiy=nikukguznGegyuanB[dse[kolhte=luw/neg]i.kulai=k=m[aosB|kunikai=gihketulrn\,kuld[dosGdhgegyuanB[dzLnJ|tkenSe[kolh.[botenKefht_luw/neg]i,nzizT_jenJ=ai=k=l=ku=ai=gil\.autwi[botenL=ku=ai=gilNzi==t_disipLinHilM|ai=k=[bnTenK|lai=gihpurun\.

?[bokMnwikulsgedGdha/tnipunHi=gih!sbbipunY|sWkulsmPunKqh,r[aosK|l[botenGmPilvuwu[nBysisWk[dosHlip+Punika.rantau 1 muara

In this last book of The Land of Five Towers trilogy, Alif met a girl who later became his wife.

That girl worked as a journalist, can speak many languages, and had a strong memory. She wanted to study abroad. Her determination was contagious. Reading that book, I also want to continue my study. Doesn't have to be abroad, just to a higher level. Not even have to be a higher level, but a different subject will also do.

I hope I can save enough money to do that! My age's not so young anymore, I feel it will be hard for me to qualify for a scholarship like Alif did.

No comments:

Post a Comment