2013/07/27

guru

Rencang kula teng padamelan ngandika dhateng kula ngoten: 'Kula boten purun putra kula benjing-benjing nyambut dados karyawan.'

Kula wangsuli, "Makaten nggih, lha badhe panjenengan kengken nyambut damel punapa?"

Rencang kula mangsuli: 'Guru. Niku padamelan ingkang ageng pigunanipun dhateng tiyang sanes. Selajengipun ilmu niku dipun angge muridipun teng pagesangan, selajeng niku pahalanipun wonten.'

Kula: "Leres ngoten Pak."

Kula nggih gadhah gegayuhan dados guru. Mangke manawi arta kula sampun kathah lan kula boten kedah nyambut, kula badhe dados guru kemawon. Amargi sakniki kula kedah nyambut dados sanesipun guru, supados dapur tansah ngepul.?guru.

?[rnC=kult_pdmelnZnFikdt_kul[zoten\;”kul[botenPurunPut]kul[bnJi=[bnJi=vmB|tD[fosK/ywn\.”

?kulw=suli;”mktenHi=gih,lb[dpnJenez[nK=[knVmB|tDmelPunp?

?[rnC=kulm=suli;”guru.nikupdmelnHi=k=ag_pigunnipunDt_tiy=s[ns\.selajezipunHilmu nikudipunH=[gmuridipunT_pgeszn\,selj_nikuphlnipu[nWonTen\.”

?kul:”lere[szotenPk.”

?kulai=gihgdhgegyuanD[dosG|ru.m=[kmnwia/tkulsmPunKqhlnK|l[botenKefhvmB|t\,kulb[df[fosG|ru[km[won\.am/giskNikikulkfhvmB|tF[fosS[nsipunG|ru,sup[dosDpu/tnShzepul\.

No comments:

Post a Comment