2013/07/27

kazakhstan

kazakhstan

Eco-eco tuturan kaliyan rencang-rencang kula teng padamelan, telepon mungel. Rencang kula tiyang sales sanjang, "Halo."

Kalih dasa detik kepungkur, sanjanganipun malih dados basa Enggres. Teleponipun dumateng saking Kazakhstan, nagari ingkang celak kalih Cina. Sanjang ingkang leres, kula namung mireng nami nagari punika saking pilem Borat.


?kj+@\sTn\.

?[a[co[a[cotuturnKliy[nRnC=[rnC=kult_pdmeln\,[t[l[ponM|zel\.[rnC=kultiy=slesSnJ=;”a[lo.”

?klihdsdetikKepu=ku/,snJznipunMlihd[dosBs[a=g}s\.[t[l[ponipunD|mt_ski=kj+@\sTn\,ngriai=k=celkKlihcin.snJ=ai=k=leres\,kulnmu=mire=nmingripunikski=pile[mBort\.kazakhstan

The phone rang when my colleagues and I were in the middle of a chat. One of them picked it up, "Hello."

Twenty seconds later, she suddenly used English. The phone call came from Kazakhstan, a country near China. Honestly I only know that country from Borat movie.

No comments:

Post a Comment