2013/08/16

keputusan ingkang beda

Saweg kemawon kula maos blogipun Kakangmas Seth Godin. Panjenenganipun ngendika ngoten: "Awakipun piyambak asring nginten manawi tiyang sanes mangertos perkawis ingkang awakipun piyambak ngertos, keputusanipun tiyang sanes mesthi sami kalih keputusan ingkang awakipun piyambak damel."

Sanjangipun panjenenganipun, panginten niku klentu.

Kula maos niku sanjang dhateng kulanipun piyambak, nggih leres niku pendapatipun panjenenganipun. Nanging sejatinipun kula kaget, punapa kula boten mangertos saha biyen-biyen??keputusnHi=k=[bd.

?swe[gkm[wonK|lm[aos\ [bLogipunKk=m[sS[qGodin\.pnJeneznipunZenDik[zoten\;”awkipunPiymBkHs]i=zinTenMnwitiy=s[nsMze/[tosPe/kwisHi=k=awkipunPiymBkZe/[tos\,keputusnipuntiy=s[nsMesTismiklihkeputusnHi=k=awkipunPiymBkDmel\.”

?snJznipunPnJeneznipun\,pzinTenNiku[kLnT|.

?kulm[aosNikusnJ=dt_kulnipunPiymBk\,ai=gihleresNikupenDptipunPnJeneznipun\.nzi=sejtinipunK|lk[gt\,punpkul[botenMze/[fosSabi[ynBi[yn\?

No comments:

Post a Comment