2013/08/16

sugeng tanggap warsa, indonesia!

indonesian flag

Benjing enjing niku dinten ambal warsa kamardikanipun Indonesia ingkang kaping 68. Kathahipun mall-mall tutup sepalih dinten. Pasar Atom tutup sedinten.


?sug_t=gpW/s,[a[nDo[nsiy!

?[bnJi=[anJi=nikudinTenHmBlW/skm/diknipu[nH[nDo[nsiyai=k=kpi=;68;.ktaipunMlMlT|tupSeplihdinTen\.ps/a[fomT|tupSedinTen\.happy independence day, indonesia!

Tomorrow is the 68th independence day of Indonesia. Most of the shopping malls will be operating half-day. Pasar Atom will not be operating at all.

No comments:

Post a Comment