2014/02/26

comic 8

nikita mirzani in comic 8

Traileripun film niki lucu sanget, nanging iku amarga sadaya adegan lucu teng filmipun dipun lebetaken teng trailer. Boten wonten tirahipun, pawingkingipun tiyang ingkang mriksani fim niki sesampunipun mriksani traileripun dados waleh.


?[comic\;8;.

?t]aileripunPilemNikilucuszet\,nzi=aikuam/gsdyadegnL|cut_pilemipunDipunLebetakenT_t]aile/.[bote[nWonTenTiraipun\,pwi=kizipunTiy=ai=k=mi/snipilemNikisesmPunipunM`ikSnit]aileripunD[dosW[lh.comic 8

Comic 8's trailer is hilarious, due to the collecting of all funny scenes from the movie. People get bored watching the movie where nothing's left.

No comments:

Post a Comment