2014/02/26

pambengan listrik teng gym

static bike

Dinten niki kula boten saged ngagem pirantos teng gym ingkang ngagem listrik amargi listrikipun boten saged langkung saking sumberipun. Nalika kula sanjang dhateng pangreksanipun, kula dipun sanjangi manawi teknisinipun sampun dipun timbali nanging dereng dugi.

Nggih sampun kula angkat beban mawon. Kula boten purun angkat beban ingkang awrat, amarga kula tiyang estri. Kula inggih nitih sepeda statis. Sepedanipun boten ngagem listrik, boten kados treadmill.


?pmBeznLisT`ikT_jim\.

?dinTenNikikul[botenSgedZgemPirn[tosT_jimHi=k=zgemlisT`ikHm/gilisT`ikipu[nBotensgedL=ku=ski=sumBeripun\.nlikkulsnJ=dt_p=rekSnipun\,kuldipunSnJzimnwi[ekNisinipunSmPunDipunTimBlinzi=[d[r=dugi.

?ai=gihsmPunK|la=ktBebnM[won\.kul[botenPurunH=ktBebnHi=k=aw]t\,am/gkultiy=[as]i.kulnitihsepefsTtis\.sepefnipu[nBotenZgemLisT`ik\,[botenK[dosT~ydMil\.the power went off on the gym

Today I couldn't use some stuffs on the gym because the electricity couldn't run from its source. When I sought the gym's maintenance man, I was told that he's been called, but hadn't come yet.

So I decided to do some weight lifting instead. I didn't want to use objects that are too heavy because I'm a girl. I also used the static bike. The bike, unlike treadmill machine, didn't require electricity to run.

No comments:

Post a Comment