2014/03/13

300 – rise of the empire

dhaharlemper.blogspot.com

Pilem niki nyariyosaken kedadosan sasampunipun Prabu Leonidas saking Sparta seda. Nagari Yunani dados sasaran kaping kalih, badhe dipun jajah dening Prabu Xerxes. Tiyang Yunani, Themistokles ngupadaya supados garwanipun Prabu Leonidas, Ratu Gorgos, kersa mitulungi panjenenganipun, pindhah balas dendam dhateng tiyang ingkang nyedani prabu saking Sparta punika.

Kathah puputan samodra teng sajroning pilem puniki, benthen saking pilem ingkang kaping satunggal, ingkang puputanipun wonten ing bantala. Prabu Xerxes inggih boten kesah teng samodra, tiyang ingkang kesah asmanipun Artemisia.


?;300;ryi[sHop+iD[amPye/.

?pilemNikivri[yoskenKed[dosnSsmPunipunP]bu[l[yonidasSk_sP/t[sf.ngriyunnid[dosSsrnKp_klih,b[dfipunJjh[fn_p]bu[s/[ss\.tiy=yunni,[tmi[tokLisZ|pdysup[dsG/wnipunP]bu[l[yonidas\,ratu[g/o[gos\,ke/smituluzipnJeneznipun\,pinDhblsfenfmDt_tiy=ai=k=[vfnip]buski=sP/tpunik.

?kthpuputnS[mod]t_s[j]oni=pilemPuniki,[bnqenSki=pilemHi=k=kpi=stu=gl\,ai=k=puputnipu[nWonTenHi=bnTl.p]bu[s/[ssHi=gih[bote[nKsht_s[mod],tiy=ai=k=[kshasMnipunH/[tmisiy.300 – rise of the empire

This movie's setting was after the death of Leonidas, king of Sparta. Greek became Xerxes' next target of oppression. Themistokles, a Greecian, pleaded to Gorgos (Leonidas' wife) to help him. He said in helping him, she could also have revenge on the man who had killed her husband.

There are a lot of sea battles in this movie, different from its prequel, of which battles happened on the land. Xerxes also didn't step into the water, Artemisia did.

No comments:

Post a Comment