2014/03/29

hanacaraka ingkang digital

Kaping satunggal, kula pados caranipun ngagem font Carakan Anyar teng internet. Font niki satebih ingkang kula sumerep, font hanacaraka paling tua teng jagad komputer. Mulanipun ugi font ingkang paling boten praktis dipun agem. Kula kedah download keyboard Dukunov rumiyin. Manawi boten ngagem keyboard niku, font Carakan Anyar boten saged dipun agem.

Kaping kalih, kula ngagem Tuladha Jejeg. Font niki mandiri, boten kedah download keyboard.

Kaping katiga, kula ngagem font Ajisaka. Kula boten wonten keluhan tumrap font niki, nanging font ingkang anyar muncul malih, asmanipun inggih punika font Hanacaraka.

Font Hanacaraka niku font hanacaraka ingkang paling anyar kagem nyerat aksara hanacaraka wonten teng komputer. Hayo, bingung boten? ;)

Font Hanacaraka gadhah kelebihan manawi dipun bandingaken kalih font liyan-liyanipun. Selain anyar saha mandiri, font Hanacaraka dipun dukung dening Unicode. Dados penerapanipun internasional.?hncrkai=k=figitl\.

?kpi=tu=gl\,kulp[foscrnipunZge[mPonCrknHq/t_ainTe/[nt\.[ponNikistebihai=k=kulsumerep\,[ponHncrkpli=tuwt_jg[dKomPute/.mulnipunHugi[ponHi=k=pli=[botenP]kTisFipunagem\.kulkedh[do[nLotKi[botD|ku[nopR|miyin\.mnwi[botenZgemKi[botNiku,[ponCrknHq/[botenSgefFipunHgem\.

?kpi=klih,kulzgemT|ldjejeg\.[ponNikimnFiri,[botenKedh[do[nLotKi[bot\.

?kpi=klih,kulzge[mPonHjisk.kul[bote[nWonTenKeluanT|m][pPonNiki,nzi=[ponHi=k=aq/munC|lMlih,asMnipunHi=gihpunik[ponHncrk.

?[ponHncrkniku[ponHncrkai=k=pli=aq/kgemQertHkSrancrk[wonTenT_[komPute/.a[yo,bizu=[boten\ ? ;)

?[ponHncrkgdhkelebianMnwifipunBnFizkenKlih[ponLiynLiynipun\.selainHq/shmnFiri, [ponHncrkfipunF|ku=feni=yuni[kof\.d[dosPenerpnipunHinTe/nsi[yonl\.

No comments:

Post a Comment