2014/03/17

mongosilakan

Kula remen dhateng website puniki: mongosilakan.net. Inggih URLipun mongo, sanes monggo utawi mangga, g-nipun satunggal mawon. Websitenipun nerjemahaken saking basa Indonesia dhateng krama inggil saha sewalikipun. Ugi saged nerjemahaken saking saha dhateng krama saha krama alus.?[mo[zosilkn\.

?kulremenDt_[wbSaifPuniki:[mo[zosilkn\.ai=gihyu[e/[lipu[nMo[zo,sa[n[sMo=[goautwim=g,gNipunStu=glm[won\.[wbSaifipunNe/jemahakenSki=bs[a[nDo[nsiydt_k]mai=gilSasewlikipun\.augisgedNe/jemaakenSki=sadt_k]mshk]malus\.

No comments:

Post a Comment