2014/03/25

neng aisyah

Panggenan niki kathah menunipun, saking ayam bakar, gurami bakar, urap-urap saha liyan-liyanipun. Kula mundhut sekul ayam bakar, urap-urap saha jus susu dele apel organik. Sejatinipun kula badhe mundhut kangkung crispy, nanging kala niku boten wonten.?[n=ayisYh.

?p=[gnnNikikvhmenunipun\,ski=aymBk/,gurmibk/,surpHurpShliynLiynipun\.kulmunvutSekulHymBk/,aurpHurpShjusSusufe[lape[la/ognik\.sejtinipunK|lb[dmundutK=ku=k]isPi,nzi=klniku[bote[nWonTen\.

No comments:

Post a Comment