2014/03/21

ratna antika - layang swara

Kaping satunggal kula mireng tembang puniki, niku wonten ing sajroning bus antar kutha, dipun tembangaken dening pengamen kakung. Kula kaget nalika sumerep panembang ingkang aslinipun tiyang estri, sababipun teng tembang punika wonten timbalan 'yayi', timbalan kagem tiyang estri.

?rtNanTik:ly=sWr.

?kpi=stu=glK|lmir_temB=puniki,niku[wonTenai=s[j]oni=bisHnT/kuq,fipunTemBzkenFeni=pez[mnKku=.kulk[gtNliksumerepPnemB=ai=k=aselinipunTiy=[asT`i,sbbipunT_temB=punik[wonTenTimBln\”yyi”,timBlnKgemTiy=[ast]i.

No comments:

Post a Comment