2014/04/12

gringging lombok

gringging lombok

Saweg kemawon kula nedhi wonten ing Ayam Goreng Gringging Lombok. Kula nedhi sekul kaliyan plecing kangkung, saha ngunjuk es timun. Kula boten remen dhateng es timunipun, nanging plecing kangkungipun eco sanget, kados dhahar racikanipun malaikat kemawon. Empuk sanget lan gurih. Reginipun inggih murah sanget, namung gangsal ewu rupiyah.


?g]i=gi=[lo[mBok\.

?swe[gKm[wonK|lnedi[wonTenHi=ay[mGo[r=g]i=gi=[lo[mBok\.kulnedisekulKliynPeleci=k=ku=,sazunJ|[kHsTimun\. Kul[botenRemenDt_[asTimunipun\,nzi=peleci=k=kuzipu[nH[coszet\,k[dosda/rciknipunMlyik[tKm[won\.aemPukszetLnG|rih.reginipun ai=gihmurhszet\,nmu=g=s[lHwuru[iyh.gringging lombok

I just ate rice with water spinach plecing at Gringging Lombok Fried Chicken. I also had cucumber ice, but I disliked the drink. The water spinach plecing was wonderful, almost like eating an angel's fingers, so soft and crunchy! The price was also cheap, five thousand rupiahs only.

No comments:

Post a Comment