2014/04/02

hanacaraka teng web

Dinten niki kula badhe mulang caranipun memunculkan aksara hanacaraka teng web. Kaping satunggal panjenengan kedah gadhah font Hanacaraka wonten ing situs cloud. Kula umpamakaken urlipun:
http://situscloudpilihanpanjenengan.com/asmanipunfonthanacarakapanjenengan.ttf
Wonten ing cssipun panjenengan, panjenengan serataken baris-baris niki:
@font-face{
    font-family: 'asmanipunfontfamilypanjenengan';
    src: url('http://situscloudpilihanpanjenengan.com/asmanipunfonthanacarakapanjenengan.ttf') format('truetype');
    font-weight: normal;
    font-style: normal;
}
.asmanipundivclasspanjenengan{
    font-family: 'asmanipunfontfamilypanjenengan';
    line-height: 200%;
}
Aksara-aksara hanacaraka panjenengan awali saha akhiri kados ngoten:
<div class="asmanipundivclasspanjenengan">
    alfabetipun aksara-aksara hanacaraka
</div>
Mangke munculipun teng web sampun sajroning rupa aksara-aksara hanacaraka. Niku line height kula dadosaken 200%, sababipun inggih punika supados pangkat kalih pasangan boten tumpang tindhih. Asma-asma variabel ingkang sanes saged panjenengan ganti piyambak.?hncrkt_[wb\.

?dinTenNikikulb[dmul=crnipunMemunC|lKnHkSrhncrkt_[wb\.kpi=stu=glPnJeneznKefhgdh[ponHncrk[wonTenHi=situsKelwut\.kulaumPmkkenY|[w/[alipun\:
http://situscloudpilihanpanjenengan.com/asmanipunfonthanacarakapanjenengan.ttf
?[wonTenHi=[c[a[sHsipunpnJenezn\,pnJeneznSertkenBrisBrisNiki:
@font-face{
    font-family: 'asmanipunfontfamilypanjenengan';
    src: url('http://situscloudpilihanpanjenengan.com/asmanipunfonthanacarakapanjenengan.ttf') format('truetype');
    font-weight: normal;
    font-style: normal;
}
.asmanipundivclasspanjenengan{
    font-family: 'asmanipunfontfamilypanjenengan';
    line-height: 200%;
}
?akSrakSrhncrkpnJeneznawlishakHirik[do[sZoten\:
<div class="asmanipundivclasspanjenengan">
    alfabetipun aksara-aksara hanacaraka
</div>
?m=[kmunC|lipunT_[wbS[j]oni=rupakSrakSrhncrk.nikulayi[nHyifK|ld[dosken\;200;pe/[sn\,sbbipunHi=gihpuniksup[dosP=ktKlihpsz[nBotenT|mP=tinDih. asM asMpriybelHi=k=s[nsSgefPnJeneznGnTipiymBk\.

No comments:

Post a Comment