2014/04/29

kelir rambut

Wonten rencang teng pedamelan gadhah kelir rambut ingkang peni sanget. Nalika kula memuji panjenenganipun dhateng keliripun rambut punika, panjenenganipun malah nuding rencangipun. "Langkung ayu keliripun tiyang punika," sanjangipun panjenenganipun. Kamangka miturut pendapat kula, tiyang ingkang dipun tunjuk niku keliripun rambut tasih kalah saking panjenenganipun.

Kula kalih panjenenganipun, saha sekabehipun tiyang manungsa, tansah remen dhateng hal-hal ingkang boten awakipun piyambak gadhahi. Punapa kados ngoten nggih?

?keli/rmB|t\.

?[wonTe[nRnC=t_pefmelnGdhkeli/rmB|tai=k=peniszet\.nlikkulmemujipnJeneznipunDt_keliripunRmB|tPunik,pnJeneznipunMlhnufi=[rnCzipun\.”l=ku=ayukeliripunTiy=punik,”snJzipunPnJeneznipun\.km=kmiturutPenFptK|l,tiy=ai=k=dipunT|nJ|kNikukeliripunRmB|tTsihklhski=pnJeneznipun\.

?kulklihpnJeneznipun\,shsek[bhipunTiy=mnu=s,tnShremenDte=hlHlHi=k=[botenHwkipunPiymBkGdai.punpk[do[sZotenAi=gih?

No comments:

Post a Comment