2014/04/16

kopi dangdut

kopi dangdut

Lirikipun tembang puniki, boten dipun sadari, gadhah pangerten ingkang ajron sanget. Sanajan ngampil saha nagari ingkang sanes (judul ingkang aslinipun inggih punika Moliendo Cafe), kula langkung remen kalih versi basanipun awakipun piyambak. Teng tembang niki dangdut dipun anggap kados unjukan: "aroma kopi dangdut". Majas personifikasi, sanjangipun guru basa Indonesia kula jaman biyen.

?[kopif=fut\.

?lirikipunTemB=puniki,[botenFipunSdri,gdhpz/[tnHi=k=a[j]onSzet\.snjnZmPilSangriai=k=s[ns\;judulHi=k=aselinipunHi=gihpunik[moli[y[nFok[p+;,kull=kun=remenKlih[p+/sibsnipunHwkipunPiymBk\.t_temB=nikif=futFipunH=gpK[fosHunJ|kn\:a[rom[kopif=fut\.mjsPe/[sonipiksi,snJzipunG|rubs[a[nFo[esiykuljmnBi[yn\.dangdut coffee

This song's lyrics, unbeknownst to some people, has a profound meaning. Although was taken from another country (the real song's title is Moliendo Cafe), I really like our own language's version. In this song dangdut is considered a drink: "the smell of dangdut coffee". Personification, my Indonesian language teacher'd called it.

No comments:

Post a Comment