2014/04/24

mie djoyo

Panggenan puniki sadean mie sampun dangu sanget, saking jamanipun rencang kula tasih alit, kamangka yuswanipun piyambakipun sakniki badhe sekawan dasa.

Wonten ing sebelahipun RSUD Sidoarjo, panggenan niki sadean mie pangsit, mie bakwan, mie polos, siomay, yong tahu kalih sanesipun. Kula boten remen amargi mienipun lurus ugi gepeng, kula remenipun dhateng mie ingkang keriting.?mi[jo[yo.

?p=[gnnPunikis[fynmismPunFZ|sZet\,ski=jmnipu[nRnC=kultsihalit\,km=kyusWnipunPiymBkipunSnikib[dsekwnFs.

?[wonTenHi=sebelhipu[nH/[asW|[fsidw/j,p=[gnnNikis[deynMip=sit\,mibkWn\,mi[po[los\,si[yomy\,[y=otauklihs[nsipun\.kul[botenRemenHm/giminipunL|rusHugi[g[p=,kulremenipunDt_miai=k=keriti=.

No comments:

Post a Comment