2014/04/20

radi susah

Penggalih kula radi susah, amargi boten saged ngeblog ingkang dawa ngagem basa krama inggil, sababipun inggih punika kula boten gadhah kosakata basa jawi krama inggil ingkang kathah. Kula wonten kathah carita nanging boten saged nyeratipun! :(

Kula nyobi nulis teng website kados italki, nanging boten wonten tiyang ingkang nanggapi. Punapa sababipun inggih punika sampun jarang wonten tiyang ingkang saged basa puniki nggih? :(?rdisush.

?p_glihkul rdisush,am/gi[botenSgefZe[bLogH=k=fwzgemBsk]mai=gil\,sbbipunHi=gihpunikkul[botengdh[kosktbsjwik]mai=gilHi=k=kqh.kul[wonTenKqhcritnzi=[botenSgefVertipun\ ! :(

?kul[vobinulisT_[wbSyitK[dos\ aitalKi, nzi=[bote[nWonTenTiy=ai=k=n=gpi.punpsbbipunAi=gihpuniksmPunJr=[wonTenTiy=ai=k=sgedBspunikiai=gih? :(

No comments:

Post a Comment