2014/04/08

simayakho

Panggenan niki celak kalih SDN Buduran, sadean ayam kalih bebek goreng. Ingkang ndadosaken eco niku sambelipun, teng ngriku wonten kalih warna sambel, sambel bebek kalih sambel abrit. Sambel bebekipun eco, nanging boten istimewa. Ingkang istimewa niku sambel abritipun, wonten bawang gorengipun ingkang kathah, kalih bumbu-bumbu sanesipun.

?simy[kHo.

?p=[gnnNikicelkKlih[s[sF[anB|durn\,s[fynHymKlih[b[b[kGo[r=.ai=k=nF[foske[nH[conikusmBelipun,t_z]iku[wonTenKlihw/nsmBel\,smBe[lB[bkKlihsmBelHb]it\.smBe[lB[bkipu[nH[co,nzi=[botenHisTi[mw.ai=k=aisTi[mwnikusmBelHb]itipun\,[wonTenBw=[go[r=ipunHi=k=kqh,klih bumB| bumB|s[nsipun\.

No comments:

Post a Comment