2014/05/14

blogspot mobile ingkang aneh

Blogspot mobile niki aneh sanget kok. Teng blog kula ingkang sanes wonten post ingkang muncul teng archive versi desktop nanging boten muncul teng archive versi mobile. Begjanipun manawi dipun timbali ngagem URLipun tasih saged.?[bLog\[sPo[tMobileHi=k=a[nh.

?[bLog\[sPo[tMobilenikia[nhsze[tKok\.te=[bLogKulaai=k=sa[n[sWonTe[nPosHi=k=munC|lTe=a/si[pP/si[f[sTopNzi=[botenMunCulTe=a/si[pP/si[mobile.begJnipunMnwidipunTimBlizgemYu[a/[alipun\tsihsaged\.

No comments:

Post a Comment