2014/05/11

mbebayani

Dinten niki kathah perkawis ingkang sejatinipun saged mbebayani kula. Kula nedha tami, wonten isi staplesipun. Kula nedha cake, wonten kulit tigangipun. Kula ndherek rapat, kursinipun kantun satunggal, jejer kalih tiyang langkung ingkang langkung bagus saking garwa kula.

Hwarak*dah!?mBebyni.

?finTenNikikqhpe/kwisHi=k=sejtinipunSgedHmBebynikul.kulnedtmi,[wonTenHisisT[pLsipun\.kulned[kk\,[wonTenKulitTigzipun\.kul[nD[rkRpt\,ku/sinipunKnTunStu=gal\,[j[j/klihtiy=l=ku=ai=k=l=ku=bgusSki=g/wkul.

?aWrkdh!

No comments:

Post a Comment