2014/05/07

mlampah

Kula sakniki kathah mlampahipun. Kalih hal ingkang kula perhatikaken saking hal kasebut inggih punika: kaping satunggal, kula mlampahipun langkung banter disandingaken tiyang kebanyakan; kaping kalih, kula benci, benci sanget tumrap genangan toya teng dalan.?mLmPh.

?kulskNikikqhmLmPhaipun\.klihhlHi=k=kulpe/htikkenSki=hlksebutHi=gihpunik:kpi=stu=gal\,kulmLmPhHipunL=ku=bnTe/fisnFizkenTiy=kebvkn\;kpi=klih\,kulbenCi,benCiszetTum]pGenz[nToyte=dln\.

No comments:

Post a Comment