2014/05/03

mooseport

mooseport

Pilem puniki aneh sanget. Wonten tiyang kakung sampun sepuh olahraga lari keliling kutha namung ngagem sepatu kalih kaos kaki. Namung. Ngagem. Sepatu kalih kaos kaki.

m(_ _)o Boten saged mriksani.


?mu[sP/ot\.

?pilemPunikia[nhsazet\.[wonTenTiy=kku=smPunSepuh[aolhrglrikelili=kuqnmu=zgemSeptuklihk[wosKki. nmu=.zgem.septuklihk[wosKki.

?m(_ _)o [botenSgefM`ikSni.mooseport

This movie is too strange for my taste. There's an old man went jogging downtown only in his socks and shoes. Only. In. His. Socks and shoes.

m(_ _)o Cannot watch.

No comments:

Post a Comment