2014/06/27

tiyang super -- part two

Jamunipun, sanjangipun rencang-rencang ingkang sanes, inggih punika kopi saha jinten, boten ngagem gendhis. Eww. :E Gek punika raosipun kados punapa. >.<

?tiy=supe/ -- part two.

?jmunipun\,sanJzipu[nRnC=[rnC=ai=k=s[ns\,ai=gihpunik[kopishjinTen\,[botenZgemGenDis\.aiyu. :E [gkPunikr[aosipunK[dosPunp. >.<

No comments:

Post a Comment