2014/05/28

ulam bakar benten piyambak

Teng margi Lingkar Timur, Sidoarjo wonten panggenan sadean ulam bakar. Panggenan punika naminipun Seje Dewe, basa ingkang gaulipun CJDW, kagunganipun H. Onny.

Teng ngrika, ulamipun wonten gurami, kerapu, patin, utawi dorang. Sambelipun eco sanget, boten amis, kathah jerukipun. Ah, kula ngelih nyariyosakenipun. :F

?aulmBk/[bnTenPiymBk\.

?te=m/gili=k/timu/,si[foa/[jo[wonTenP=[genanS[feynHulmBk/.p=[gnnPuniknminipu[nS[j[f[w,bsai=k=gwulipun\CJDW,kguznipunHji[aoni.

t_z]ik,aulmipu[nWonTenGurmi,kerpu,ptin\,autwi[for=.smBelipu[nH[coszet\,[botenHmis\,kqhjerukipun\.ah,kulzelihvari[yoskenipun\.:F

No comments:

Post a Comment