2014/06/13

iPhone

Rencang kula dipun paringi iPhone kalih ramanipun. Ramanipun inggih dipun paringi iPhone punika dening tiyang sanes. Nanging sesampunipun kalih taun, panjenenganipun kondur teng Blackberry. Sababipun inggih punika baterenipun iPhone boros.

?ayi[p+on\.

?[rnC=kulfipunPriziayi[p+onKlihrmnipun\.rmnipunHi=gihfipunPriziayi[p+onPunikfeni=tiy=s[nes\.nzi=sesmPunipunKlihtwun\,pnJenezanipu[nKonf|/t_[bL[kBri.sbbipunHi=gihpunikbte[rnipunHyi[p+on[bo[ros\.

No comments:

Post a Comment