2014/06/02

kula gadhah...

Kula gadhah rencang, rencang satunggal dolanan...
-- versi krama inggilipun tembang Rencang Nanging Tresnan --

Kula gadhah rencang. Rencang kula gadhah adhi. Adhinipun rencang kula gadhah putra ingkang taksih alit. Nalika kula sowan dhateng griyanipun rencang kula punika, putranipun adhi rencang kula wonten teng ngrika.

Kula nimbali lare niku, "Mreneo, Le!"

Rencang kula kalih garwanipun sesarengan mangsuli, "Iku bocah wadon!"

Dhuh, kula isin sanget. >.<

?kulgdh...

?kulgdh[rnC=,[rnC=stu=g[lDolnn\...
--[p/sik]

?mai=gilipunTemb=[rnC=nzi=[t] sNn\--

?kulgdh[rnC=.[rnC=kulgdhadi.adinipu[nRnC=kulgdhput]ai=k=tkSihalit\.nlikkul[sowanDt_g]iynipu[nrnC=kulpunik,put]nipunHdi[rnC=kul[wonTenT_z]ik.

?kulnimBlil[rniku,”[m][ny,[l!

?[rnC=kulklihg/wnipunSesreznM=suli,"aiku[bochw[don\!"

?duh, kulaisinszet\. >.<

No comments:

Post a Comment