2014/06/07

setang ingkang benter

Watawis tigang minggu ingkang kepungkur garwa kula ndunduhi kula tiyang nitih pit motor kipat-kipat astanipun. Niku kedadosane kala rina ingkang benter sanget, setang pit motoripun ugi kedhah benter sanget.

?set=ai=k=be[nT/.

?wtwisTiga=mi=guai=k=kepu=ku/g/wkulnF|fuhikultiya=nitihpi[tMo[to/kiptKiptHsTnipun\.nikukefa[fos[nklrinai=k=be[nT/szet\,set=pi[tMo[toripunHugikedahben[t/szet\.

No comments:

Post a Comment