2014/06/18

shima uta

Kula sakniki ngertos sababipun punapa tiyang Jepun remen dhateng tembang Bengawan Solonipun Eyang Gesang. Kula tembe mirengaken tembangipun Yu Natsukawa Rimi ingkang naminipun Shima-Uta, mirip sanget kalih tembang-tembang Jawi.

?sHimaut.

?kulskNikize/[tosSbbipunPunptiya=jepunRemenDt_temB=bezawa[nSo[lonipu[nHya=gesa=.kulte[mBmirezkenTemBzipunY|natS|kawarimiai=k=nminipunSimaut,miripSzetKlihtemB=temB=jwi.

No comments:

Post a Comment