2014/06/23

tiyang super

dhaharlemper.blogspot.com

Wonten tiyang satunggal teng padamelan ingkang sangar saestu. Tiyang niki sampun nyambut damel kalih minggu boten ngagem prei, badhe dipun jangkepi dados tigang minggu boten ngagem prei. Niku panjenenganipun ngunjuk jamu punapa nggih?

?tiy=supe/.

?[wonTenTiy=stu=glT_pdmelnHi=k=sz/s[asT|.tiy=nikismpunVmB|tFmelKlihmi=gu[botenZge[mP]yi,b[dfipunJ=kepif[fosTig=mi=gu[botenZge[mP]yi.nikupnJeneznipunZ|njukJmupunpai=gih?

No comments:

Post a Comment