2014/07/18

lisah wangi -- part three

l'eau par 2 by kenzo

Manawi wonten ingkang penasaran, kula dadosipun tumbas Omnia Coral saking Bvlgari. Lisah wangi kula ingkang kantun sakedhik punika L'eau Par 2 saking Kenzo.


?lishwzi -- part three

?mnwi[wonTenHi=k=pensrn\,kulf[fosipunT|mB[sHomNiy[korlSki=bulGri.lishwzikulai=k=knT|nSkedikPuni[kLop/[nome/klihski=[k[nso.perfume -- part three

In case someone wants to know, I finally bought Omnia Coral from Bvlgari. The perfume that I'm running-out is Kenzo's L'Eau Par 2.

No comments:

Post a Comment