2014/08/11

pamalihan werni

ferns

Pinten dinten kapungkur, kula mimpi mirsani sekar. Sekaripun punika rupanipun kados ronipun tethuwuhan suplir. Teng mimpi punika, sekar ingkang padatanipun werni abrit malih dados werni pethak.


?pmliinWe/ni.

?pinTenFinTenKpu=ku/,kulmimPimi/snisek/.sekripunPunikrupnipunK[do[sRonTequwuanSupLi/.te=mimPipunik,sek/ai=k=pdtnipunWe/niab]itMlihfd[fosWe/nipeqk\.color change

A few days ago, I dreamt of a flower that looks like fern leaves. In that dream, the flower changed color from red to white.

No comments:

Post a Comment