2014/07/02

tiyang super -- part three

strong man

Kula saweg mireng, rencang kula teng padamelan ingkang super niki badhe dipun tambahi padamelan malih, dados tigang setengah minggu panjenenganipun nyambut damel boten ngagem prei.


?tiy=supe/ -- part three.

?kulswegMir_,[rnC=kult_pdmelnHi=k=supe/nikib[ddipunTmBaipdmelnMlih,f[fosTig=setezhmi=gupnJeneznipunVmB|tFme[lBotenZge[mP]yi.

No comments:

Post a Comment