2014/08/06

apus krama

pinnochio

Panjenengan kados punapa manawi awruh wonten tiyang apus krama dhateng panjenengan? Wonten rencang kula tiyang nagari Cina sanjang manawi panjenenganipun boten saged dados manten taun puniki amargi bakal garwanipun tasih yuswa kalih likur. Bakal garwanipun namung purun dipun palakrama manawi sampun sekawan likur.

Kula kaget. Wancinipun kula dugi ngrika, yuswanipun tiyang putri niki inggih kalih likur. Punapa saged mekaten, kalih taun sampun lewat nanging yuswanipun tiyang putri niki boten tambah?


?apusK`m

?pnJeneznK[fosPunpmnwiaw(h[wonTenTiy=apusK`mdt_pnJenezn\? [wonTe[nRnC=kultiy=ngricinsnJ=mnwipnJeneznipu[nBotenSgefD[dosM[nTnTwunPunikiam/gibklG/wnipunTsihyusWklihliku/.bklG/wnipunNmu=purunFipunPlk]mmnwismPunSekwnLiku/.

?kulk[gt\.wnCinipunK|lfugiz]ik,yusWnipunTiy=put]inikiai=gihklihLiku/.punpsgefMekten\,klihtwunSmPu[nLwatNzi=yusWnipunTiy=put]iniki[botenTmBh?lie

What will you do if you find out someone'd lied to you? My Chinese friend told me he couldn't get married this year because the girlfriend's just 22 years old. She wanted to be married after 24.

I was surprised. When I was at their place, the girl's age was 22 years old. It was two years ago. Not aging at all, eh?

No comments:

Post a Comment