2014/08/01

dialek basa arab

arabic speaking countries

Kula badhe sumerep, basa Arab ingkang wonten ing Indonesia niku basa Arab ngagem dialek punapa boten nggih? Manawi ngagem dialek, dialek saking pundi? Saking nagari Mesir punapa Saudi?


?diy[lkBsarab\.

?kulba[dsumerep\,bsarbHi=k=[wonTenHi=[an[do[nsiynikubsarbZgemFiy[lkpunp[botenHi=gih?mnwizgemFiy[lk\,fiy[lkSki=punFi?ski=ngrimesi/punpswufi?arabic dialect

I want to know whether Arabic language that's most widely spoken in Indonesia is formal or dialectical. If it is dialectical, then which country was the dialect originated from, Egypt or Saudi Arabia?

No comments:

Post a Comment