2014/08/31

paretasan apple

apple icloud

Apple niku ngawur, nggih. Kepanggih pinten perkawis kok iCloud saged dipun retas dening hacker. Nanging saestu, boten wonten ambengan ingkang satunggal atus persen aman teng jagad internet.


?prets[nHyipel\.

[ayipelNikuzwu/,ai=gih.kep=gihpinTenPe/kwi[sKokHyi[kLowutSgefFipunRetasFeni=[ake/.nzi=s[asTu,[bote[nWonTenHmBeznHi=k=stu=galHtusPe/senHmnT)jgfHinTe/[nt\.apple's hack

Apple was terrible. How could hackers even put their hands on iCloud in the first place? But really, there's no place that is 100% safe on the internet.

No comments:

Post a Comment