2014/09/05

namung dhahar lemper

Calon presiden kepanggih kalih lawan politikipun. Kala dipun danguni dening wartawan wonten punapa, panjenenganipun sanjang piyambakipun sadaya namung dhahar lemper. Buahahah!


?nmu=dhrlemPe/.

?c[lo[nP]si[fnKep=gihklihlw[nPolitikipun\.kldipunFzunifeni=w/tw[nWonTenPunp,pnJenezanipunSnJ=piymBkipunSdynmu=dhrlemPe/.buwaah!we just ate lemper together

President candidate met his rival. When inquired by press what the meeting had been about, he said they only ate lemper together. LMAO!

No comments:

Post a Comment