2014/09/30

ngicalaken album art teng winamp

winamp

Ampilan Winamp 5.666 niku ngagem cucal Bento, ingkang album artipun miyos. Nalika mirengaken tembang biasa boten wonten perkawis, nanging susah manawi mirengaken tembang saking albumipun Nicki Minaj ingkang naminipun Anaconda, amargi agemanipun panjenenganipun boten kathah.

Album art niki sagedipun ical caranipun inggih punika kedah ngagem cucal ingkang benten, Winamp Classic utawi Winamp Modern.


?ziclkenHlB|mHretT_winmep\.

?amPilnWinmep;5.666;nikuzgemC|c[lB[nTo,ai=k=alB|mH/tipunMi[yos\.nlikmirezkenTemB=biys[bote[nWonTenPe/kwis\,nzi=sushmnwimirezkenTemB=ski=alB|mipunNikiminjeai=k=nminipunHn[konF,am/giagemnipunPnJeneznipu[nBotenKqh.

?alB|mHretNikisgefipunHiclCrnipunHi=gihpunikkefhzgemC|clHi=k=[bnTen\,winmepKelsikHutwiwinme[pMo[fren\.how to stop album art from showing on winamp

Winamp 5.666's interface is using a skin called Bento, which shows the current song's album art. This should be no problem when listening to regular songs, but trying to listen to Nicki Minaj's songs in her album called Anaconda is another story, for she's scantily dressed there.

You can stop album art from showing by using another skin, Winamp Classic or Winamp Modern.

No comments:

Post a Comment