2014/09/20

noobs vs nerds

saiyan

Dening rencang kula, kula dipun aturi mriksa poto gambar Goku nalika panjenenganipun dados super saiyan. Rikmanipun Goku nalika panjenenganipun dados super saiyan pancen werni jene, dening tiyang ingkang motret, gambar punika dipun tutupi kalih pisang mas satunggal jinah supados unik.

Rencang kula sanjang, "Niki Saint Seiya."

Kula kaget. "Super Saiyan maksud panjenengan?"


?nubes[p/susNeretes\.

?feni=[rnC=kul,kulfipunHturim]ikS[po[togmB/[gokunlikpnJeneznipunF[fosS|pe/saiyan\.rikMnipu[nGokunlikpnJeneznipunF[fosS|pe/saiyanP[nCnWe/nije[n,feni=tiy=ai=k=[mo[t]t\,gmB/punikfipunT|tupiklihpis=msStu=galJinhsup[fosHunik\.

?[rnC=kulsnJ=,;niki[s[nSaiy.;

?kulk[gt.;supe/saiyanmkS|tPnJenezn?;noobs vs nerds

A friend showed me a picture of Goku when he was becoming a Super Saiyan. Whenever he goes super-saiyan, his hair turns blond. What makes the picture unique was that the artist covered Goku's hair with half dozen of bananas.

My friend said, "This is Saint Seiya."

I was surprised. "You mean Super Saiyan?"

No comments:

Post a Comment