2014/09/10

tembang tiyang alit

Wonten rencang kula teng padamelan ingkang sampun sepuh. Sanajan wonten larangan ngagem headphone utawi earphone teng panggenan nyambut damel, pungkasan puniki panjenenganipun mirengaken tembang tiyang alit ngagem earphone. Punapa kok kula mangertos? Sababipun inggih punika panjenenganipun nembang ndherekaken panembang teng earphonenipun panjenenganipun.

Radi nyababaken rencang-rencang satunggal ruangan kuatir kados waluyanipun tiyang niku.


?temB=tiy=alit\.

?[wonTe[nRnC=kult)pfmelnHi=k=samPunSepuh.snj[nWonTenLrznZge[mH[tPonHutwiaiye/[ponT)p=[gnanVmB|tfmel\,pu=ksnPunikipnJeneznipunMirezakenTemB=tiy=alitZgemHiye/[pon\.punp[kokK|lmzer[tos\? sbbipunHi=gihpunikpnJenezanipunNemB=a[nD[rkkenPnemB=t)aiye/[ponipunPnJeneznipun\.

?rfivbbke[nRnC=[rnC=stu=galR|wznK|wti/k[dosWluynipunTiy=niku.children songs

There's an old man at work who is... old. Like old-old. Although there's a rule abolishing the usage of headphones and earphones at work, these few days he used earphones to listen to songs for children. How do I know that? Because he sings along the music he's listening to.

It makes you kinda worry about his well-being, doesn't it? At least those we who shares the office space with him do.

No comments:

Post a Comment