2014/09/15

topan

Wonten rencang kula sanjang, teng nagari Cina sakniki wonten kadadosan angin topan. Mugi-mugi boten kathah kabibrahan amargi topan punika, nggih.


?[topan\.

?[wonTe[nrnC=kulsnJ=,t)ngricinskNiki[wonTenKf[fosnHzi[nTopn\.mugimugi[botenKqhkbib]anHm/gi[topnPunik,ai=gih.typhoon

A friend said that currently there's a typhoon on the lands of China just now. I hope it won't cause a lot of casualties!

No comments:

Post a Comment