2014/10/20

kuciwa?

Kula saweg kasoran teng lomba. Sanes lomba, deng. Niku wonten pawenehan buku teng webipun koreaBANG, kula ndherek, eee, tiyang sanes ingkang mimpang. Radhi kuciwa, nanging boten punapa-punapa. Tumbas piyambak inggih boten gerah pathek! \m/

(radhi kapang kalih Pak Harto punapa boten nggih?)


?kuciw?

?kulswegK[sornT_[lomB.s[n[sLomB,[f=.niku[wonTenP[w[nanB|kut_webipu[nKo[ry[b=,kula[nDe[rk\,[a[a[a,tiy=s[nsHi=k=mimP=.rdikuciw,nzi=[botenPunppunp.tumBsPiymBkHi=gih[botenGrhp[qk\! \m/

(rdikp=klihpkH/[topunp[botenHi=gih?)disappointed?

I recently lose in a competition. Okay it's not competition alright, it was a book giveaway from koreaBANG. I joined but some other people won. I'm a little disappointed, but it's OK. Buying that book myself won't make me suffer from frambosia ilness! \m/

(don't that make you miss Soeharto -- Indonesian second president?)

No comments:

Post a Comment