2014/10/15

linuwuh kuatir

Panjenengan tasih kemutan rencang kula ingkang sampun sepuh, ingkang mirengaken tembang tiyang alit ngagem earphone teng padamelan? Sakniki manawi tuturan kalih tiyang sanes, sanjanganipun panjenenganipun punika dipun baleni kaping kalih, kaping tiga, kaping sekawan.

Rencang-rencang dados linuwuh kuatir kados waluyanipun tiyang niku.


?linuwuhkuwti/.

?pnJeneznTsihkemut[nRnC=kulai=k=smPunSepuh,ai=k=mirezkenTemB=tiy=alitZgemHiye/[ponT_pdmeln\?skNikimnwituturnKlihtiy=s[ns\,snJznipunPnJeneznipunPunikfipunB[lnikpi=klih,kpi=tig,kpi=sekwn\.

?[rnC=[rnC=f[fosLinuwuhkuwti/k[fosWluynipunTiy=niku.growing concern

Do you remember my aged colleague, who used earphones to listen to children songs at work? Now it gets worse... he repeats himself when talking to other people, sometimes twice, sometimes three times, sometimes four times...

My other colleagues are getting more and more concerned about his well-being.

No comments:

Post a Comment