2014/10/05

regi jene

gold bars

Reginipun jene mandhap malih. Rencang-rencang kula sampun kendel tumbas jene, sadaya ajrih manawi mandhapipun regi jene boten saged kendel.


?regije[n.

?reginipunJe[nmnDpMlih.[rnC=[rnC=kulsmPunkenFelT|mBsJe[n,sfyaj]ihmnwimnDpipunRegije[ne[botenSgefKenFel.gold price

Gold price went down again. My friends already stopped buying, they are all afraid the price of gold will keep going lower and lower.

No comments:

Post a Comment