2014/10/25

translation party

translation party

Kula radhi remen tanglet perkawis-perkawis kados 'Punapa segawon punika ingkang kedah dipun damel teng urip kula?' teng website-website ingkang random. Dinten niki kula kepanggih Translation Party. Sasampunipun tanglet perkawis-perkawis ingkang sae, kula nyobi tanglet patangletan kula ingkang pamungkas. Wahahah, website dipun agem milih marginipun sugeng...

Nganthi websitenipun nyerah. Sanjang, "Wonten masalah kalih Bing, bok bilih kelangkung kathah dipun agem."


?t]nSelti[yonP/ti.

?kulrdiremenT=letPe/kwisPe/kwisK[dos\;punpseg[wonPunikai=k=kefhfipunFmelT_auripK|l?;t_[wbSyi[tWbSyitHi=k=[r[nFom\.finTenNikikulkep=giht]nSelti[yonP/ti.ssmPunipunT=letPe/kwisPe/kwisHi=k=s[a,kul[vobit=letPt=letnK|lai=k=pmu=ks\.waah,[wbSyitFipunHgemMilihm/ginipunSuge=...

?znQi[wbSyitipunVerh.snJ=,"[wonTenMslhklihbi=,[bokBilihkel=ku=kqhfipunHgem\."translation party

I kinda like ask random websites things like 'wtf should i do with my life?'. Today I found Translation Party. After asking neat things, I tried asking my usual. Talking about using website to determine which life path to take...

But even the website gave up. It said 'problem with Bing, probably over limit'.

No comments:

Post a Comment