2014/11/14

john wick

john wick (2014)

Kula tembe ningali pilem puniki. Cariyosipun, tiyang-tiyang sadaya ajrih kalih John Wick amargi panjenenganipun saged nyedakaken tiyang kanthi gampang. Nalika ngundhuh garwa, John Wick boten nyedakaken tiyang malih.

Nalika garwanipun seda, wonten tiyang kalih ingkang gadhah gegayuhan ngrampok mobilipun John Wick. Lare-lare puniki inggih nyedakaken segawonipun John.

John muntab, banjur nggoleki lare-lare punika, nyedakaken tiyang-tiyang kathah ingkang melindungi tumrap tiyang kalih niku. Sakti mandraguna Johnipun, ngagem pistol sae sanget, ilmu silatipun inggih boten wonten tanding.

La sakniki patangletipun inggih punika: panjenenganipun punapa boten saged melawan nalika dipun rampok? Punapa segawonipun kanthi dipun sedakaken?


?[jonWik\.

?kulte[mBnizlipilemPuniki.cri[yosipun\,tiy=tiy=sfyaj]ihklih[jonWikHm/gipnJeneznipunSgefVefkkenTiy=knQigmP=.nlikzunD|hg/w,[jonWi[kBotenVefkkenTiy=mlih.

?nlikg/wnipu[nSf,[wonTenTiy=klihai=k=gdhgegyuanZ`[mPo[kMobilipu[nJonWik\.l[rl[rpunikiai=gihvefkkenSeg[wonipu[nJonWik\.

?[jonM|nTb\,bnJ|/a=[go[lkil[rl[rpunik,vefkkenTiy=tiy=kqhai=k=melinF|zitum]pTiy=klihniku.skTimnF`gun[jonipun\,zgemPi[sTolS[aszet\,ailM|siltipunHi=gih[bote[nWonTenTnFi=.

?lskNikipt=letipunHi=gihpunik:pnJeneznipunPunp[botenSgefMelwnNlikfipunR[mPok?punpseg[wonipunKnQifipunSefkken\?john wick

I just watched this movie. John Wick was a well-feared hitman who quitted killing people when he got married.

Shortly after his wife died, there were two people who desired John's car. They robbed him and murdered his dog.

John was enraged and searched for those men. He killed people who protected them two. John was crafty both in gun duels and bare-handed fights.

The question now is: Why hadn't he fought back when he was being robbed? How could he be unable to protect his dog?

No comments:

Post a Comment