2014/12/09

dipun pepakaken kalih basa inggris

english

Kula saweg kawruh, blog niki boten saged kondhang sanget amargi boten kathah tiyang saged maos basa jawi krama inggil. Dados teng saben post, kula badhe nyepakaken bagian basa inggrisipun. Dungakaken kula ugi saged nyepakaken bagian basa inggris kagem post-post ingkang kapungkur nggih!


?fipunPepkkenKlihbsai=g]is\.

?kulswegKwu]h,[bLogNiki[botenSge[fKonD=szetHm/gi[botenKqhtiy=sgefM[wosBsjwik]mai=gil\.f[fosT_sbe[nPos\,kulb[dvepkkenBgiynBsai=g]isipun\.fuzkkenKulaugisgefZepkkenBgiynBsai=g]isKge[mPo[sPosHi=k=kpu=ku/ai=gih!english equipped

I just find out that this blog's popularity is curbed by the fact that not many people understands javanese krama inggil. So from now on I will provide the english version for each post. Hopefully I can finish writing english versions for past posts too.

No comments:

Post a Comment