2014/12/29

gado-gado kalih sekul

gado gado

Panjenengan nate ningali tiyang dhahar gado-gado ngagem sekul? Kula nate, malah sampun kaping sekawan ningali. Niku inggih sanes namung tiyang satunggal kalih, wonten kathah.

Teng pundi? Teng padamelan kula. Inggih, radi boten umum kok.


?g[fog[foklihsekul\.

?pnJeneznN[tnizlitiy=da/g[fog[fozgemSekul\?kuln[t,mlhsmPunkpi=sekwnNizli.nikuai=gihs[nsNmu=tiy=stu=glKlih,[wonTenKqh.

?t_punFi?t_pfmelnK|l.ai=gih,rfi[botenHumu[mKok\.having gado-gado with rice in one go

Have you ever seen people eating gado-gado with rice? I have, four times. And the number of people doing it was not just a few.

Where? My workplace. Yes, it is a little bit strange.

No comments:

Post a Comment